Turinio auditas

40%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
201 2023-12-04 Neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai Neutrali Indrė
202 2023-12-04 Užsiėmimų tvarkaraštis 1-4 kl. Neutrali Daiva
203 2023-12-04 Užsiėmimų tvarkaraštis 5-8 kl. Neutrali Indrė
204 2023-12-04 Užsiėmimų tvarkaraštis 1-4 kl. „Saulėtekio” skyriuje Neutrali Indrė
205 2023-12-04 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Indrė
206 2023-12-04 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Neutrali Indrė
207 2023-12-04 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo informacija Neutrali Indrė
208 2023-12-04 Nuotolinis mokymas Neutrali Indrė
209 2023-12-04 Kalbų metodinė grupė Neutrali Indrė
210 2023-12-04 Menų ir fizinio ugdymo metodinė grupė Neutrali Indrė
211 2023-12-04 Pradinio ugdymo metodinė grupė Neutrali Indrė
212 2023-12-04 Socialinių mokslų metodinė grupė Neutrali Indrė
213 2023-12-04 Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė Neutrali Indrė
216 2023-12-04 Smalsiųjų - išmaniųjų klubas Neutrali Indrė
217 2023-12-04 Krepšinis Neutrali Indrė
218 2023-12-04 Bendravimo džiaugsmas Neutrali Indrė
219 2023-12-04 2023-2024 m.m. I pusmetis. Mokytojų pamokų tvarkaraštis „Saulėtekio“ skyrius Neutrali Indrė
227 2023-12-04 Mėnesio veiklos planai Neutrali Indrė
229 2023-12-04 Degaičių skyrius Neutrali Indrė
236 2023-12-04 2023-2024 m.m. II pusmetis. 1–8 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Indrė
237 2023-12-04 2023-2024 m.m. II pusmetis. Mokytojų pamokų tvarkaraštis Neutrali Indrė
238 2023-12-04 2023-2024 m.m II pusmetis. 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis „Saulėtekio“ skyrius Neutrali Indrė
239 2023-12-04 2023-2024 m.m. II pusmetis. Mokytojų pamokų tvarkaraštis „Saulėtekio“ skyrius Neutrali Indrė
242 2023-12-04 2023-2024 m.m. I pusmetis. 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis „Saulėtekio“ skyrius Neutrali Indrė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-04 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Indrė
43 2023-12-04 Aktualu mokiniams Neutrali Indrė
44 2023-12-04 Aktualu mokytojams Neutrali Indrė
45 2023-12-04 Aktualu tėvams Neutrali Indrė
68 2023-12-04 Tvarkaraščiai Neutrali Indrė
74 2023-12-04 Nuorodos Neutrali Indrė
80 2023-12-04 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Indrė
124 2023-12-04 2023-2024 m.m. I pusmetis. 1–8 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Indrė
125 2023-12-04 2023-2024 m.m. Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Indrė
126 2023-12-04 2023-2024 m.m. I pusmetis. Mokytojų pamokų tvarkaraštis Neutrali Indrė
129 2023-12-04 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Indrė
32 2022-04-01 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Indrė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2023-12-04 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Neformaliojo ugdymo II pusmečio tvarkaraščius, nes atsiuntėte I pusmečio.

Indrė
21 2023-12-04 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
22 2023-12-04 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną
Kabinetų numerius
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
23 2023-12-04 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
28 2023-12-04 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Patikrinkite ar esantys valgiaraščiai ir dokumentai nepasenę.

Indrė
30 2023-12-04 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Indrė
40 2023-12-04 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Indrė
57 2023-12-04 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
81 2023-12-04 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Naujų mokslo metų autobusų maršrutus bei kitus dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
134 2023-12-04 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
159 2023-12-04 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
167 2023-12-04 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kabineto numerį Saulėtekio skyriuje
Kontaktinį telefoną
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
172 2023-12-04 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Dokumentus, jeigu tokie yra.

Indrė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-12-04 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Indrė
4 2023-12-04 Mokytojai Rekomendacija

Prašome patikrinti ar nepasikeitė mokytojų sąrašas.
Taip pat prašome pateikti klases, kurioms mokytojai vadovauja ir visų mokytojų kvalifikacines kategorijas.
 

Indrė
8 2023-12-04 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
11 2023-12-04 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
12 2023-12-04 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Indrė
41 2023-12-04 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Indrė
54 2023-12-04 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti, jeigu turite.

Indrė
56 2023-12-04 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Indrė
64 2023-12-04 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodykite autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Indrė
79 2023-12-04 Apie progimnaziją Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Indrė
83 2023-12-04 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Indrė
114 2023-12-04 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Indrė
115 2023-12-04 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Indrė
116 2023-12-04 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Indrė
123 2023-12-04 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Indrė
145 2023-12-04 Geltonieji mokykliniai autobusai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Indrė
155 2023-12-04 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Reikalingas  darbo laikas, pareigybiniai aprašai. Nuotraukos rekomendacija.

Indrė
161 2023-12-04 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Indrė
162 2023-12-04 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Turite ką papildyti?

Indrė
164 2023-12-04 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Indrė
165 2023-12-04 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto - bibliotekininkės:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
166 2023-12-04 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Pridėkite vietines pagalbos įstaigas.

Indrė
170 2023-12-04 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
171 2023-12-04 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruota informacija apie priėmimo reikalus. 

Indrė
200 2023-12-04 Įsivertinimas Neutrali

Ar turite naujesnių dokumentų?

Indrė
7 2020-10-30 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
53 2020-10-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Giedrius
87 2020-10-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pasižiūrėkite ar nepasikeitė darbuotojai, jei taip - pateikite naują informaciją.

Indrė
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Indrė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2023-12-04 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Indrė
9 2023-12-04 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Indrė
19 2023-12-04 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Indrė
27 2023-12-04 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Indrė
34 2023-12-04 Ugdymas Neutrali Indrė
35 2023-12-04 Ugdymo organizavimas Neutrali Indrė
46 2023-12-04 Administracinė informacija Neutrali Indrė
47 2023-12-04 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Indrė
52 2023-12-04 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali Indrė
55 2023-12-04 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Indrė
62 2023-12-04 Progimnazija Neutrali Indrė
63 2023-12-04 Misija, vizija Neutrali Indrė
77 2023-12-04 Versija neįgaliesiems Neutrali Indrė
78 2023-12-04 Svetainės medis Neutrali Indrė
82 2023-12-04 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Indrė
104 2023-12-04 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Indrė
107 2023-12-04 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Indrė
118 2023-12-04 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Indrė
130 2023-12-04 Slapukų politika Neutrali Indrė
156 2023-12-04 Turinio auditas Neutrali Indrė
160 2023-12-04 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Indrė
163 2023-12-04 Savivalda Bendrieji reikalavimai Indrė
168 2023-12-04 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Indrė
175 2023-12-04 Raiškaus žodžio būrelis Neutrali Indrė
176 2023-12-04 Amsio draugai Neutrali Indrė
177 2023-12-04 Tyrinėtojai Neutrali Indrė
178 2023-12-04 Išmaniųjų šalyje Neutrali Indrė
180 2023-12-04 Žaidžiame tinklinį Neutrali Indrė
181 2023-12-04 Augu su knyga Neutrali Indrė
182 2023-12-04 Sportuok ir gyvuok Neutrali Indrė
183 2023-12-04 Šokių grupė „NEW" Neutrali Indrė
184 2023-12-04 Muzikuokime kartu Neutrali Indrė
185 2023-12-04 Smagios terlionės Neutrali Indrė
186 2023-12-04 Kodėlčiaus klubas Neutrali Indrė
187 2023-12-04 Šokių būrelis „Ateitis" Neutrali Indrė
189 2023-12-04 Smagios terlionės 5-8 kl. Neutrali Indrė
190 2023-12-04 Smagios terlionės 2-4 kl. Neutrali Indrė
191 2023-12-04 Natūralus poreikis judėti Neutrali Indrė
192 2023-12-04 Choras “Šypsenėlė” Neutrali Indrė
193 2023-12-04 Dramos būrelis Neutrali Indrė
194 2023-12-04 Neformaliojo ugdymo veiklos Neutrali Indrė
195 2023-12-04 Plaukimas Neutrali Indrė
196 2023-12-04 Mokykloje vykdoma veikla iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų Neutrali Indrė
198 2023-12-04 Robotikos akademija Neutrali Indrė
199 2023-12-04 Baseinas Neutrali Indrė
221 2023-12-04 Gražiame kūne, graži siela Neutrali Indrė
222 2023-12-04 Piešiu matematiką Neutrali Indrė
223 2023-12-04 Elektronika Neutrali Indrė
224 2023-12-04 Sportavimo džiaugsmas Neutrali Indrė
225 2023-12-04 Molinukas Neutrali Indrė
226 2023-12-04 Jaunučių choras Neutrali Indrė
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Indrė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-04 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Indrė
2 2023-12-04 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Indrė
4 2023-12-04 Mokytojai Rekomendacija

Prašome patikrinti ar nepasikeitė mokytojų sąrašas.
Taip pat prašome pateikti klases, kurioms mokytojai vadovauja ir visų mokytojų kvalifikacines kategorijas.
 

Indrė
6 2023-12-04 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Indrė
8 2023-12-04 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
9 2023-12-04 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Indrė
11 2023-12-04 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
12 2023-12-04 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Indrė
18 2023-12-04 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Neformaliojo ugdymo II pusmečio tvarkaraščius, nes atsiuntėte I pusmečio.

Indrė
19 2023-12-04 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Indrė
21 2023-12-04 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
22 2023-12-04 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną
Kabinetų numerius
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
23 2023-12-04 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
27 2023-12-04 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Indrė
28 2023-12-04 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Patikrinkite ar esantys valgiaraščiai ir dokumentai nepasenę.

Indrė
30 2023-12-04 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Indrė
34 2023-12-04 Ugdymas Neutrali Indrė
35 2023-12-04 Ugdymo organizavimas Neutrali Indrė
40 2023-12-04 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Indrė
41 2023-12-04 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Indrė
43 2023-12-04 Aktualu mokiniams Neutrali Indrė
44 2023-12-04 Aktualu mokytojams Neutrali Indrė
45 2023-12-04 Aktualu tėvams Neutrali Indrė
46 2023-12-04 Administracinė informacija Neutrali Indrė
47 2023-12-04 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Indrė
52 2023-12-04 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali Indrė
54 2023-12-04 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti, jeigu turite.

Indrė
55 2023-12-04 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Indrė
56 2023-12-04 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Indrė
57 2023-12-04 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
62 2023-12-04 Progimnazija Neutrali Indrė
63 2023-12-04 Misija, vizija Neutrali Indrė
64 2023-12-04 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodykite autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Indrė
68 2023-12-04 Tvarkaraščiai Neutrali Indrė
74 2023-12-04 Nuorodos Neutrali Indrė
77 2023-12-04 Versija neįgaliesiems Neutrali Indrė
78 2023-12-04 Svetainės medis Neutrali Indrė
79 2023-12-04 Apie progimnaziją Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Indrė
80 2023-12-04 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Indrė
81 2023-12-04 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Naujų mokslo metų autobusų maršrutus bei kitus dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
82 2023-12-04 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Indrė
83 2023-12-04 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Indrė
104 2023-12-04 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Indrė
107 2023-12-04 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Indrė
114 2023-12-04 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Indrė
115 2023-12-04 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Indrė
116 2023-12-04 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Indrė
118 2023-12-04 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Indrė
123 2023-12-04 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Indrė
124 2023-12-04 2023-2024 m.m. I pusmetis. 1–8 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Indrė
125 2023-12-04 2023-2024 m.m. Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Indrė
126 2023-12-04 2023-2024 m.m. I pusmetis. Mokytojų pamokų tvarkaraštis Neutrali Indrė
129 2023-12-04 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Indrė
130 2023-12-04 Slapukų politika Neutrali Indrė
134 2023-12-04 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
145 2023-12-04 Geltonieji mokykliniai autobusai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Indrė
155 2023-12-04 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Reikalingas  darbo laikas, pareigybiniai aprašai. Nuotraukos rekomendacija.

Indrė
156 2023-12-04 Turinio auditas Neutrali Indrė
159 2023-12-04 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
160 2023-12-04 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Indrė
161 2023-12-04 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Indrė
162 2023-12-04 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Turite ką papildyti?

Indrė
163 2023-12-04 Savivalda Bendrieji reikalavimai Indrė
164 2023-12-04 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Indrė
165 2023-12-04 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto - bibliotekininkės:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
166 2023-12-04 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Pridėkite vietines pagalbos įstaigas.

Indrė
167 2023-12-04 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kabineto numerį Saulėtekio skyriuje
Kontaktinį telefoną
Dokumentus, jei tokie yra

Indrė
168 2023-12-04 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Indrė
170 2023-12-04 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
171 2023-12-04 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruota informacija apie priėmimo reikalus. 

Indrė
172 2023-12-04 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Dokumentus, jeigu tokie yra.

Indrė
175 2023-12-04 Raiškaus žodžio būrelis Neutrali Indrė
176 2023-12-04 Amsio draugai Neutrali Indrė
177 2023-12-04 Tyrinėtojai Neutrali Indrė
178 2023-12-04 Išmaniųjų šalyje Neutrali Indrė
180 2023-12-04 Žaidžiame tinklinį Neutrali Indrė
181 2023-12-04 Augu su knyga Neutrali Indrė
182 2023-12-04 Sportuok ir gyvuok Neutrali Indrė
183 2023-12-04 Šokių grupė „NEW" Neutrali Indrė
184 2023-12-04 Muzikuokime kartu Neutrali Indrė
185 2023-12-04 Smagios terlionės Neutrali Indrė
186 2023-12-04 Kodėlčiaus klubas Neutrali Indrė
187 2023-12-04 Šokių būrelis „Ateitis" Neutrali Indrė
189 2023-12-04 Smagios terlionės 5-8 kl. Neutrali Indrė
190 2023-12-04 Smagios terlionės 2-4 kl. Neutrali Indrė
191 2023-12-04 Natūralus poreikis judėti Neutrali Indrė
192 2023-12-04 Choras “Šypsenėlė” Neutrali Indrė
193 2023-12-04 Dramos būrelis Neutrali Indrė
194 2023-12-04 Neformaliojo ugdymo veiklos Neutrali Indrė
195 2023-12-04 Plaukimas Neutrali Indrė
196 2023-12-04 Mokykloje vykdoma veikla iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų Neutrali Indrė
198 2023-12-04 Robotikos akademija Neutrali Indrė
199 2023-12-04 Baseinas Neutrali Indrė
200 2023-12-04 Įsivertinimas Neutrali

Ar turite naujesnių dokumentų?

Indrė
201 2023-12-04 Neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai Neutrali Indrė
202 2023-12-04 Užsiėmimų tvarkaraštis 1-4 kl. Neutrali Daiva
203 2023-12-04 Užsiėmimų tvarkaraštis 5-8 kl. Neutrali Indrė
204 2023-12-04 Užsiėmimų tvarkaraštis 1-4 kl. „Saulėtekio” skyriuje Neutrali Indrė
205 2023-12-04 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Indrė
206 2023-12-04 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Neutrali Indrė
207 2023-12-04 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo informacija Neutrali Indrė
208 2023-12-04 Nuotolinis mokymas Neutrali Indrė
209 2023-12-04 Kalbų metodinė grupė Neutrali Indrė
210 2023-12-04 Menų ir fizinio ugdymo metodinė grupė Neutrali Indrė
211 2023-12-04 Pradinio ugdymo metodinė grupė Neutrali Indrė
212 2023-12-04 Socialinių mokslų metodinė grupė Neutrali Indrė
213 2023-12-04 Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė Neutrali Indrė
216 2023-12-04 Smalsiųjų - išmaniųjų klubas Neutrali Indrė
217 2023-12-04 Krepšinis Neutrali Indrė
218 2023-12-04 Bendravimo džiaugsmas Neutrali Indrė
219 2023-12-04 2023-2024 m.m. I pusmetis. Mokytojų pamokų tvarkaraštis „Saulėtekio“ skyrius Neutrali Indrė
221 2023-12-04 Gražiame kūne, graži siela Neutrali Indrė
222 2023-12-04 Piešiu matematiką Neutrali Indrė
223 2023-12-04 Elektronika Neutrali Indrė
224 2023-12-04 Sportavimo džiaugsmas Neutrali Indrė
225 2023-12-04 Molinukas Neutrali Indrė
226 2023-12-04 Jaunučių choras Neutrali Indrė
227 2023-12-04 Mėnesio veiklos planai Neutrali Indrė
229 2023-12-04 Degaičių skyrius Neutrali Indrė
236 2023-12-04 2023-2024 m.m. II pusmetis. 1–8 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Indrė
237 2023-12-04 2023-2024 m.m. II pusmetis. Mokytojų pamokų tvarkaraštis Neutrali Indrė
238 2023-12-04 2023-2024 m.m II pusmetis. 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis „Saulėtekio“ skyrius Neutrali Indrė
239 2023-12-04 2023-2024 m.m. II pusmetis. Mokytojų pamokų tvarkaraštis „Saulėtekio“ skyrius Neutrali Indrė
242 2023-12-04 2023-2024 m.m. I pusmetis. 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis „Saulėtekio“ skyrius Neutrali Indrė
7 2020-10-30 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Indrė
53 2020-10-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Giedrius
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Indrė
87 2020-10-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Pasižiūrėkite ar nepasikeitė darbuotojai, jei taip - pateikite naują informaciją.

Indrė
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Indrė
32 2022-04-01 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Indrė