Laisvos darbo vietos

Telšių „Ateities“ progimnazija skelbia atranką fizinio ugdymo  mokytojo pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: fizinio ugdymo mokytojas, klasės auklėtojas.

Darbo krūvis: 0,31 etato.

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 įstatymu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo pradžia: 2023 m. rugsėjo 1 d

Kvalifikaciniai reikalavimai: fizinio ugdymo mokytojas privalo turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 m. ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą, būti baigęs būti baigęs fizinio auklėjimo ar kūno kultūros mokytojų rengimo, fizinio auklėjimo, sporto ar kūno kultūros studijų programą (su plaukimo mokymo teorija ir praktika).

              Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 7. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2023 m. liepos 18 d., pabaiga 2023 m. rugpjūčio 4 d. 17.00 val.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2023 m. rugpjūčio 17 d., apie konkretų pokalbio laiką kiekvieną pretendentą informuosime asmeniškai.

 Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami tiesiogiai Telšių „Ateities“ administracijai (adresu: Lygumų g. 47, Telšiai, LT-87125), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu  ateitiespg@gmail.com.

Telefonas pasiteirauti: 8 444 78488.

Atnaujinta: 2023-10-01
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis ugdymas
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Aktyvi mokykla