Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologo asistente progimnazijoje dirba

Inga Nagytė Psichologė

226 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 

 

 

Antradienis

14.00 – 18.00

-

14.00 – 16.00

Trečiadienis

13.00 - 18.00

-

 

Ketvirtadienis

8.00 – 13.00

-

8.00 - 13.00
Penktadienis 8.00 – 12.00 -

8.00 - 12.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Psichologinės pagalbos paskirtis: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.

Psichologo veiklos turinys:

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvelius (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių problemų sprendimo klausimais;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • rengia individualias ar grupėms rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, Psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą.

Pagalba progimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Atnaujinta: 2023-10-01
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis ugdymas
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Aktyvi mokykla