Pareigybių aprašymai
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo 367.47 KB
Anglų kalbos vyr. mokytojo 366.6 KB
Budėtojo 207.78 KB
Biologijos metodininko 369.47 KB
Chemijos mokytojo 370.02 KB
Choreografijos mokytojo 366.71 KB
Dailės mokytojo metodininko 369.48 KB
Etikos mokytojo 368.47 KB
Fizikos mokytojo metodininko 368.51 KB
Geografijos metodininko 368.65 KB
Ikimokyklinio ugd. mokytojo 203.79 KB
Ikimokyklinio ugd. mokytojo saulėtekis 203.86 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padejejo 203.9 KB
Ikt vyr. mokytojo 369.72 KB
Istorijos mokytojo pareiginė 368.83 KB
Kiemsargis 380.7 KB
Kompiuteristas 214.67 KB
Kūno kultūros mokytojo metodininko 367.98 KB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko 367.47 KB
Matematikos metodininko 368.42 KB
Matematikos vyr. mokytojo 368.15 KB
Mokytojo padėjėjo 206.61 KB
Muzikos mokytojo metodininko 368.31 KB
Neformaliojo ugdymo mokytojo 363.04 KB
Pailgintos gr. auklėtojo 200.69 KB
Pavaduotojas ūkio ir bendresiems reikalams 203.19 KB
Pavaduotojo pareigybės aprašymas (0,5 etatas) 368.98 KB
Pavaduotojo pareigybės aprašymas (1,0 etatas) 371.96 KB
Pradinio ugdymo mokytojo metodininko 367.4 KB
Priešmokykl. ugd. 200.58 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 195.87 KB
Raštinės administratoriaus 208.35 KB
Rusų kalbos mokytojo 368.35 KB
Saulėtekio mokytojo padėjėjo 203.9 KB
Sekretorius 194.48 KB
Skyriaus vedėjo saulėtekis 201.7 KB
Socialinio pedagogo 369.05 KB
Spec. ped. pareigybė 372.6 KB
Technologijų mokytojo metodininko 369.83 KB
Technologijų vyr. mokytojo 369.59 KB
Tikybos mokytojo metodininko 365.3 KB
Vairuotojo 204 KB
Valytojų 383.8 KB
Valytojų saulėtekis 383.43 KB
Vokiečių kalbos 368.47 KB
Saugos mokytojo metodininko 369.18 KB