Ugdymo organizavimas

Ugdymo planas

20232024 m.m. ugdymo proceso trukmė:

Klasė Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
14 2023-09-01 2024-06-07 175 35
58 2023-09-01 2024-06-21 185 37
 • Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
 • Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
 • Pamokos trukmė 1 klasėse – 35 min. 2-8 klasėse – 45 min.
 • Mokykla dirba pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų laiką:
 1. 8.00 – 8.45 (10)
 2. 8.55 – 9.40 (10)
 3. 9.50 – 10.35 (20)
 4. 10.55 – 11.40 (20)
 5. 12.00 – 12.45 (15)
 6. 13.00 – 13.45 (10)
 7. 13.55 – 14.40

Ugdymosi procesas, įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas,  skirstomas pusmečiais:

 • I pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 31 d.
 • II pusmetis: 2024 m. vasario 1 d. – birželio 7 d. (1–4 klasės), birželio 21 d. (5–8 klasės).

Mokinių atostogos

Atostogos Trukmė

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balndžio 5 d.

Vasaros atostogos

1-4 klasės: 2024 m. birželio 8 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

5-8 klasės: 2024 m. birželio 22 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Atnaujinta: 2024-02-17
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis ugdymas
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Aktyvi mokykla