Logopedas

Logopede progimnazijoje dirba

Daiva Šlekienė Logopedė

191 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

 Kontaktinis laikas 

   Pietūs   

Priėmimo valandos

Pirmadienis

9.00 – 15.00

 

 

Antradienis

8.00 – 15.00

 

15.00 - 17.00

Trečiadienis

13.00 – 15.30

 

15.00 - 17.00

Ketvirtadienis

9.00 – 15.00

 

 
Penktadienis    

 

Kontaktai

El. paštas daiva.slek@gmail.com
El. paštas Rašyti

Logopedo tikslas  – organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Padėti vaikams įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Logopedas teikia švietimo pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus:

 • ištiria ir įvertina mokinių kalbą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, jų pobūdį;
 • padeda mokiniams įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms(rašymo ir skaitymo sutrikimams) atsirasti;
 • organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
 • bendradarbiauja ir konsultuoja mokytojus, pritaikant mokomąją medžiagą ir mokymo priemones vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų;
 • konsultuoja mokinių tėvus dėl kalbos sutrikimų šalinimo;
 • bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais, palaiko ryšį su miesto Pedagogine psichologine tarnyba (PPT);
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • sudaro mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, sąrašą, pildo kalbos įvertinimo korteles, dienyną, rengia veiklos programą ir ataskaitas.
Atnaujinta: 2023-10-01
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis ugdymas
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Aktyvi mokykla