Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su mokinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge progimnazijoje dirba

Donata Zakienė Socialinė pedagogė

Progimnazijos socialinė pedagogė

„Saulėtekio" skyriaus socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

   Pietūs  

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 14.00

12.30 - 13.00    

14.00 - 18.10

Antradienis

8.00 - 12.30    

12.30 - 13.00 

15.00 - 18.10

Trečiadienis

7.20 – 12.30

14.45 - 17.00("Saulėtekio" sk.)

12.30 - 13.00

 

17.00 - 18.15

Ketvirtadienis

7.45 – 12.30

12.30 - 13.00

13.45 - 17.15

17.15 - 18.20

Penktadienis

8.05 – 11.15("Saulėtekio" sk.)

13.00 -14.45

12.30 - 13.00

11.15 - 12.30

14.45 - 18.10

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, yra išnaudojamas, jei abejoja, kurią profesiją pasirinkti ir pan.

Socialinis pedagogas:

 • teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija ir socialiniais partneriais;
 • įvertina ir padeda spręsti problemas mokiniams, jų tėvams ir mokytojams;
 • dirba su mokiniais, kurie linkę pažeidinėti mokinių elgesio taisykles, linkę į kitus teisės pažeidimus;
 • koordinuoja prevencinių programų įgyvendinimą ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene įgyvendinant jas;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, mokyklos direkcinės tarybos veikloje;
 • koordinuoja socialinės paramos teikimą ir nemokamą pavėžėjimą mokiniams. Daugiau informacijos www.socmin.lt.
Atnaujinta: 2023-10-01
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis ugdymas
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Aktyvi mokykla