,,Įtraukiojo ugdymo link’’

 Telšių Ateities progimazijos pedagogai dalyvavo „Erasmus+ mobilumo projekte 2022-1-LT01-KA122-SCH-000080130, kurį organizavo „Eurl Aristote2023 m. kovo 6–13 d. Du administracijos atstovai, trys švietimo pagalbos specialistai ir du mokytojai stebėjo pedagogų darbą ir dalyvavo diskusijose apie inovatyvius metodus Emile Zola mokykloje ir WI-School, alternatyvias pedagogikas, mokytojų švietimo laisvę Prancūzijoje, mokyklų ir specialistų bendradarbiavimą: logopedų, ergoterapeutų, psichologų ir kt. Pedagogai bendravo su užsienio kolegomis, susitiko su tėvų atstovais bei dalyvavo darbo stebėjime. Aplankytos keturios ugdymo įstaigos.

                      Privačios Saint-Dominique vidurinės mokyklos tikslai/vizija/misija – ugdymo kokybė, tolerantiškumas, KITOKIO žmogaus, vaiko, priėmimas. Šioje mokykloje pedagogai  stengiasi kurti tam tikras struktūras, pritaikyti klases SUP vaikams, kad vaikai jaustųsi bendruomenės dalimi (šitoje mokykloje besimokantis vaikas ateina ne ,,truputį kažko pasimokyti, bet mokytojai realiai daro viską, kad VISIEMS čia būtų gerai ir visi vaikai ugdytųsi pagal savo gebėjimus. SUP vaikai yra visų vaikai, jie yra visur kartu su mokyklos bendruomene.

                      Emilie Zola valstybinėje mokykloje, užmegzti kontaktai su mokytojais bei .aptartos galimybės plėsti bendradarbiavimą integruojant institucinės pedagogikos metodiką.                               Privačioje Montessori mokykloje stebėtas pedagogų darbas, susipažinta su Montesoti metodika ir jos taikymu specialiųjų poreikių vaikų ugdyme.

                      College Jean Charcot - valstybinė gabių vaikų mokykla. Didelį potencialą turintys vaikai irgi yra SUP vaikai. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas.Alan Salzemann, elgesio biologijos mokslų daktaras, pasidalijo ilgamete patirtimi tyrinėjant didelio potencialo (HP) vaikus, turinčius specialiųjų poreikių bei papasakojo apie darbo metodus ir specialias dirbtuves: grafoterapijos, meno terapijos, filosofines dirbtuves, magijos dirbtuves ir kt.

Vizito metu vyko labai įdomūs debatai, pasisėmėme inovatyvių idėjų, kurias sieksime įgyvendinti savo mokykloje.

                      Projekto metu įgyta patiritimi pasidalinta Telšių švietimo centtro organizuotoje respublikinėjė konferencijoje ,,Įtraukusis ugdymas šiandienos mokykloje: kas lemia sėkmę?’’ Prancūzijos pedagogų darbo patirtys pristatytos kolegoms Telšių ,,Ateitties’’ progimnazijos mokytojų tarybos posėdžio metu.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Nuotolinis ugdymas
  • Tėvams
  • Mokiniams
Naujienų archyvas