Dokumentai
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo 367.47 KB
Anglų kalbos vyr. mokytojo 366.6 KB
Budėtojo 207.78 KB
Biologijos metodininko 369.47 KB
Chemijos mokytojo 370.02 KB
Choreografijos mokytojo 366.71 KB
Dailės mokytojo metodininko 369.48 KB
Etikos mokytojo 368.47 KB
Fizikos mokytojo metodininko 368.51 KB
Geografijos metodininko 368.65 KB
Ikimokyklinio ugd. mokytojo 203.79 KB
Ikimokyklinio ugd. mokytojo saulėtekis 203.86 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padejejo 203.9 KB
Ikt vyr. mokytojo 369.72 KB
Istorijos mokytojo pareiginė 368.83 KB
Kiemsargis 380.7 KB
Kompiuteristas 214.67 KB
Kūno kultūros mokytojo metodininko 367.98 KB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko 367.47 KB
Matematikos metodininko 368.42 KB
Matematikos vyr. mokytojo 368.15 KB
Mokytojo padėjėjo 206.61 KB
Muzikos mokytojo metodininko 368.31 KB
Neformaliojo ugdymo mokytojo 363.04 KB
Pailgintos gr. auklėtojo 200.69 KB
Pavaduotojas ūkio ir bendresiems reikalams 203.19 KB
Pavaduotojo pareigybės aprašymas (0,5 etatas) 368.98 KB
Pavaduotojo pareigybės aprašymas (1,0 etatas) 371.96 KB
Pradinio ugdymo mokytojo metodininko 367.4 KB
Priešmokykl. ugd. 200.58 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 195.87 KB
Raštinės administratoriaus 208.35 KB
Rusų kalbos mokytojo 368.35 KB
Saulėtekio mokytojo padėjėjo 203.9 KB
Sekretorius 194.48 KB
Skyriaus vedėjo saulėtekis 201.7 KB
Socialinio pedagogo 369.05 KB
Spec. ped. pareigybė 372.6 KB
Technologijų mokytojo metodininko 369.83 KB
Technologijų vyr. mokytojo 369.59 KB
Tikybos mokytojo metodininko 365.3 KB
Vairuotojo 204 KB
Valytojų 383.8 KB
Valytojų saulėtekis 383.43 KB
Vokiečių kalbos 368.47 KB
Saugos mokytojo metodininko 369.18 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Telšių „Ateities″ progimnazijos nuostatai 2022-03-16 19:29:41 7.07 MB
Telšių „Ateities" progimnazijos etikos kodeksas 2022-03-16 19:29:41 406.5 KB
Tvarkų aprašai
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-03-17 20:35:56 1.81 MB
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-17 19:54:57 393.97 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2022-03-17 19:55:23 1.09 MB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka 2022-03-17 19:55:16 319.13 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-03-17 19:55:33 368.4 KB
Telšių „Ateities“ progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-03-17 19:56:47 1.36 MB
Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašas 2022-03-17 19:56:01 474.05 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2021-10-06 10:51:25 1.09 MB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka 2021-10-06 10:51:48 319.13 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-12-11 21:39:02 32.16 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2022-03-17 19:54:45 257.02 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-01-27 17:56:53 598.31 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-01-27 17:57:22 376.56 KB
Vaizdo duomenu tvarkymo taisykles 2024-01-27 17:57:05 334.17 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-10-11 14:33:52 376.56 KB
Prašymai
Pamokų pateisinimas(1 priedas) 2023-12-11 21:57:23 106.04 KB
Pamokų pateisinimas(2 priedas) 2023-12-12 11:16:41 105.93 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2021-2022 m. m. 2022-03-17 19:53:30 1.3 MB
Strateginis veiklos planas 2019 - 2021 m. m. 2022-03-17 19:53:20 360.04 KB
Veiklos planas 2019 m. 2022-03-17 19:53:20 633.81 KB
Strateginis veiklos planas 2022 - 2024 m. m. 2022-05-20 13:55:26 386.99 KB
Veiklos planas 2022 m. 493.23 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2022-10-06 23:09:02 2.4 MB
Mokinių konsultavimas 2022-2023 m.m. I-as pusmetis 384.42 KB
2024 m. veiklos planas_ateitis 2024-04-21 21:24:59 51.63 KB
Viesuju pirkimu planas 2024 2024-05-09 23:54:48 5.13 MB
Mėnesio veiklos planai
Lapkričio planas 170.59 KB
Gruodžio planas 229.45 KB
Gegužės planas 75.57 KB
Metinės vadovo užduotys ir ataskaitos
Direktoriaus veiklos ataskaita 2023 2024-01-22 12:58:49 632.38 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2022 2024-01-22 12:58:49 4.58 MB
Direktorės veiklos ataskaita 2021 2024-01-22 12:58:49 704.2 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2020 2024-01-22 12:58:49 828.41 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2019 2024-01-22 12:58:49 588.91 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2018 2024-01-22 12:58:49 514.69 KB
Telšių „Ateities“ progimnazijos direktorės 2018 metų veiklos užduotys 2024-01-22 12:58:49 71.58 KB
Kiti dokumentai
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2022-03-17 20:35:56 1.49 MB
Priėmimas į mokymo įstaigą Atnaujinta Dydis
Mokinių paskirstymo į klases kriterijai 2023-03-31 11:04:48 185.37 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-03-31 1.98 MB
Ateities progimnazija bva 470.83 KB
Ateities progimnazija fa 364.99 KB
Telšių ateities pr. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30 3.74 MB
Patikslintas ateities pro bva 2023-09-30 3.98 MB
23 telsiu ateities progimnazija fa rinkinys 2024-03-31 2.16 MB
2022 m.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-12 444.79 KB
Finansinių ataskaitų aiškinamsis raštas 2022-11-15 623.15 KB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m. gruodžio 22 d. 15.38 MB
2021 m.
2021 metai aiškinamasis raštas 2022-03-17 19:51:51 451.46 KB
2021 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:51:51 551.27 KB
2021 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:51:51 532.18 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. 2022-06-03 08:48:40 3.08 MB
2020 m.
2020 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:52:03 3.19 MB
2020 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:52:03 612.85 KB
2019 m.
2019 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:29:46 3.09 MB
2019 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:29:39 444.39 KB
2019 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:29:34 553.32 KB
2019 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:29:28 1.61 MB
2018 m.
2018 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:29:05 9.49 MB
2018 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:28:58 1.78 MB
2018 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:28:52 1.78 MB
2018 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:28:48 1.79 MB
2017 m.
2017 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:26:58 9.76 MB
2017 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:27:03 1.82 MB
2017 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:27:08 1.8 MB
2017 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:27:17 1.64 MB
2016 m.
2016 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:26:12 9.94 MB
2016 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:26:17 1.01 MB
2016 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:26:23 1.09 MB
2016 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:26:29 1.19 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Degaičių skyriaus valgiaraštis 1-3 m. 2021-10-06 10:28:23 1.95 MB
Degaičių skyriaus valgiaraštis 4-7 m. 2021-10-06 10:28:26 1.95 MB
Telšių „Ateities“ progimnazijos valgiaraštis 2021-10-06 10:28:30 2.06 MB
Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašas 2022-03-17 19:56:01 474.05 KB
6-10 m. valgiaraštis 13.3 MB
1-3 m. valgiaratis 14.56 MB
4-7 m. valgiaratis 15.6 MB
Valgiarastis 2024-05 2024-05-09 23:47:47 8.55 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
23 telsiu ateities progimnazijos bv ataskaitu rinkinys 2023-03-31 2.64 MB
2022 m.
2022 metai 4 ketvirtis 1.51 MB
2021 m.
2021 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:20:47 1.43 MB
2021 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:20:47 1.31 MB
2021 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:20:47 1.41 MB
2021 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:20:47 1.13 MB
2020 m.
2020 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:12:57 1.53 MB
2020 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:13:02 1.78 MB
2020 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:17:20 612.85 KB
2019 m.
2019 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:12:21 2.19 MB
2019 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:12:28 1.63 MB
2019 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:12:33 7.77 MB
2018 m.
2018 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:11:04 4.69 MB
2018 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:11:11 5.68 MB
2018 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:11:17 3.8 MB
2018 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:11:24 4.41 MB
2017 m.
2017 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:10:12 5.56 MB
2017 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:10:19 5.11 MB
2017 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:10:25 5.15 MB
2017 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:15:24 5.35 MB
2016 m.
2016 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:14:57 8.69 MB
2016 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:09:29 4.1 MB
2016 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:09:37 3.1 MB
2016 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:08:30 5.36 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2022-03-17 20:35:56 1.49 MB
Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2022-03-17 20:35:56 443.91 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-03-17 20:35:56 1.81 MB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m. 2022-03-17 20:35:56 393.29 KB
Viesuju pirkimu planas 2024 2024-05-09 23:54:48 5.13 MB
Maršutai Atnaujinta Dydis
Telšių „Ateities“ progimnazijos mokyklinių autobusų maršrutai 2020-2021 m. m. 2021-10-06 10:24:19 82.1 KB
Telšių „Ateities“ progimnazijos mokyklinių autobusų maršrutai 2020-2021 m. m. pakeitimas 2021-10-06 10:24:19 71.63 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 1-4 kl. 2024-02-04 21:17:07 214.12 KB
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 5-8 kl. 2024-02-04 21:20:26 136.67 KB
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis „Saulėtekio" sk. 1-4 kl. 375.14 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-17 19:54:57 393.97 KB
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Mokinių apklausa NŠA 2020 2021-10-06 10:56:55 377.28 KB
Mokytojų apklausa NŠA 2021-10-06 10:56:04 367.64 KB
Platusis įsivertinimas 2020 2021-10-06 10:56:21 396.4 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymas Atnaujinta Dydis
Priesmokyklinio bp 2022-08-24 2022-12-02 09:24:35 609.51 KB
Priesmokyklinio ugdymo bendroji programa priedas nr. 2-20220615 (atnaujinta bp) 531.66 KB
Vaikų poilsio organizavimo algoritmas 2024-02-16 09:52:05 359.21 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-01-27 17:56:53 598.31 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-01-27 17:57:22 376.56 KB
Vaizdo duomenu tvarkymo taisykles 2024-01-27 17:57:05 334.17 KB