Mokytojai

Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Lilija Armužaitė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja  

2.

Ingrida Bružienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

3.

Dalia Lileikienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

4.

Zita Liutkutė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

5.

Alfreda Makarienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

6.

Rasa Kalnikė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

7.

Gražina Šimkuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

8.

Virginija Vasiliauskaitė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
9.

Edita Vitkienė

Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
         

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

10.

Lina Dijokienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė  

11.

Donata Ivanovienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Užsienio kalbų mokytojai

12.

Inga Daukšienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
13.

Dovilė Pilipavičienė

Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
14. Jurgita Norkienė Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja

 
15.

Edita Lemežienė

Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  
16.

Albina Mitkė

Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

17.

Asta Jokubauskienė

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

18.

Daiva Vaičienė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

19.

Giedrius Bagdonas Informacinių technologijų mokytojas Vyresnysis mokytojas  

20.

Ekaterina Kaminskienė Matematikos mokytoja  Mokytoja metodininkė  

21.

Ilona Skarbalienė Matematikos mokytoja  Vyresnioji mokytoja  

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojai

22.

Kastytis Kontrimas Fizikos mokytojas Mokytojas metodininkas  

23.

Rima Gintalienė

Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Mokytoja metodininkė

 
24. Rima Gricienė Chemijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

25.

Ieva Globytė Istorijos mokytoja Mokytoja  

26.

Vaida Raibužienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė  

27.

Virginija Vaidvilienė Tikybos mokytoja Mokytoja metodininkė  
28.

Donata Zakienė

Etikos mokytoja Mokytoja  

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojai

29. Rasa Vėlavičienė Technologijų mokytoja

Mokytoja

 
30. Gintaras Vaitkaitis Muzikos mokytojas

Mokytojas metodininkas

 
31. Deivydas Račkauskas Choreografijos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

 
32. Jolanta Vaičikauskienė Dailės ir technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

33.

Lilija Adomaitienė Fizinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

34.

Inga Zeniauskienė Fizinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  
35. Arvydas Kerpauskas

Fizinio ugdymo mokytojas

Gyvenimo įgūdžių mokytojas

Mokytojas  

Degaičių skyrius

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

1.

Reda Kazlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja  

2.

Aldona Pupšienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja  

3.

Jolanta Grikšienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

   

„Saulėtekio" skyrius

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

1.

Sandra Pranskuvienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja  

2.

Regina Pronckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyressnioji mokytoja  
3.

Eglė Stasiulienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja  
4.

Simona Servienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja  
5.

Rosita Vaškienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja  
6.

Lina Kavaliauskytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja  
7.

Viktorija Šimkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja  
8.

Erika Tumbrotienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja  
9.

Alina Suokienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  
10. Diana Budginė

Meninio ugdymo mokytoja

   
11.

Jūratė Rapalienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

   
12.

Genovaitė Kairienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

   
13.

Renata Banevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

   
14.

Vida Žvirgždienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

   
15.

Ingrida Micevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja    
16.

Inga Sabutienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

   
17. Regina Šadžiuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

 

 
18. Siga Kaunienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

 

 
19.

Goda Dambrauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja    

Pradinio ugdymo mokytojai

20.

Diana Cecervovaitė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja  
21.

Jolanta Radžiuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja 

Mokytoja metodininkė  
22.

Zita Jonkuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja 

Mokytoja metodininkė  
23.

Lina Zubavičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė  

24. 

Jurga Šilinskienė

Lopopedė

Spec.pedagogė

Vyresnioji logopedė

Vyresnioji spec.pedagogė

 
25. 

Gintarė Kazlauskaitė

Mokytojo padėjėja    

Mokytojai (nepagrindinė darbovietė)

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

 

       
Atnaujinta: 2024-02-17
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis ugdymas
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Aktyvi mokykla